Securitas Direct – Kick off

Uppdraget

Imponera fick uppdraget att ta fram ett förslag på programkoncept och inramning för 300 personer i samband med Securitas Directs kick off för samtliga anställda och inbjudna franchisetagare från hela landet.

Målsättningen var efter en omorganisation att ladda på med nya krafter och förstärka ”vi-känsla” på nytt genom att samla alla till en inspirerande heldag, fylld med information och nyheter. Samtliga deltagare skulle få ta del av samma information även om alla programpunkter inte låg närmast var och ens huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta för att ge samsyn kring gemensam målbild och inriktning. Förutom ett gediget konferensprogram önskades en kul avslutning med god middag och gemenskap, prestation och framtid skulle stå i fokus.

Securitas Direct - Kick-Off

Idé och genomförande

Vi tog fram en personlig inbjudan utifrån företagets nya kommande grafiska profil som slog an tonen inför kick offen och gav en föraning om vad som skulle presenteras. Väl på plats så möttes deltagarna av den nya grafiska profilen på bilar och flaggor som tydligt markerade entrén. Förmiddagen ägnades åt presentationer i plenum där grafisk profil, ny webbsida och mål för kommande år presenterades. Under den gemensamma starten tog vi temperaturen på deltagarna med relevanta frågeställningar via mentometerknappar.

Eftermiddagen bjöd på sex olika intressanta workshops som vi paketerade som ett workshop-safari där deltagarna fick gå runt till i olika rum. I högt tempo involverades och informerades alla på ett så inspirerande sätt som möjligt. Vi avslutade med en direkt återkoppling i plenum och än en gång tog vi temperaturen på deltagarna med direkt feedback och med glädje jämförde vi resultaten på frågorna mot de svar vi fick på förmiddagen. Resultatet talade sitt tydliga språk. 100% av deltagarna hade fått en mer positiv bild av företagets framtid och målbild.

Till kvällens festligheter återsamlades vi i samma lokaler, som nu hade fått ett helt annat utseende, där en god middag med underhållning och prisutdelningar hölls under hög stämning. Eller som en deltagare sa i vimlet: ”-Ännu en bra dag på jobbet helt enkelt!”

securitasdirect_1024x503

Resultat och citat från uppdragsgivaren

”Alla som jag pratat med hittills är mycket nöjda. Vi svävar lite på moln känns det som och njuter helgens energi. ”

”Personligen är jag mycket nöjd med hur allting föll ut och jag tycker att ni är grymma. Riktiga proffs. All heder till er på Imponera. ”

”Det har varit ett nöje och väldigt lärorikt att få samarbeta med er. Jag tycker verkligen att vi uppnådde målet att skapa gemenskap och en tydlighet kring vart vi är på väg och varför. Det känns som om vi nådde ut till många som vi annars inte lyckas tilltala.”

”Tack för allas er insats för att göra vår kick-off/inspirationsdag till den fantastiskt bra dag som den blev! Jag har bara hört positiva omdömen från de som var där.”

”Det känns tryggt att genomföra arrangemang som detta med hjälp av ansvarsfulla medarbetare och Imponera som levererade över förväntan än en gång”