• Skräddarsydda appar

    Vi har utvecklat en rad spännande applikationer för iPad för t ex events på stan med kunskapshöjande tävlingar m m. Ett perfekt verktyg för att göra snabba enkäter och marknadsundersökningar. Allt sammanställs snyggt och prydligt i vår databas.

    Skräddarsydda appar